Sơmi Rơmoọc Thùng Bửng D14.8 m(CPT) mới 100%,

T.Bửng  3 trục ,

Trục Fuwa, mâm Fuwa 10 lỗ, tắc kê 01 tầng.

Chân trống Fuwa khả năng tải 28 tấn.

Ắc kéo chịu lực Fuwa.  

12 vỏ , ruột, yếm (11 x 20 – 18 PR) casumina mới 100%.

01 bát treo vỏ dự phòng, 01 thùng đựng đồ nghề.

02 dè chắn bùn.

Sơn toàn bộ rơmirơmoóc: xanh or cam

Thiết kế bởi: iSing-Thiết kế web Hải Phòng