Ngoại Thương TQ Giảm 7.3%
blankNgoại thương Trung Quốc đã giảm 7.3% để còn 13.63 ngàn tỷ yuan (2.23 ngàn tỷ USD) trong 7 tháng đầu năm 2015. Xuất cảng giảm 0.9% so cùng kỳ năm ngoái, để còn 7.75 ngàn tỷ yuan, trong khi nhập cảng giảm 14.6% để còn 5.88 ngàn tỷ yuan. Riêng thặng dư thương mại trong tháng 7-2015 đã giảm 10% để còn 263 tỷ yuan.
Thiết kế bởi: iSing-Thiết kế web Hải Phòng